Kallelse till stormöte 30/10

Tid och datum: Tisdag 30 oktober kl 15.15

Plats: Ringius

Stormötet är Samseks högsta beslutande organ tillsammans med årsmötet.

På stormötet kommer bland annat godkännande av verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning och revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret att behandlas, samt om styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast kl 12.00 fjorton (14) dagar före stormötet. Dvs. senast tisdag 16 oktober 12.00.
En fråga till styrelsen ska vara styrelsen tillhanda senast kl 12.00 fjorton (14) dagar före stormötet. Dvs. senast tisdag 16 oktober 12.00.
Förtydling vad en motion och vad en fråga är och skillnaden på dem:

En fråga leder inte till beslut utan kan vara att en medlem vill ha ett svar från styrelsen på en fundering, t.ex. ”Varför har ni satsat så mycket pengar på X? Varför inte lägga mer pengar på kårföreningarna?”

En motion är ett förslag till beslut som en medlem skickar till års/-stormötet, t.ex. ”Jag föreslår att Samsek delar ut 10000 kr mer i föreningsbidrag och minskar posten X med motsvarande summa”.

Dagordning skickas ut 7 dagar innan mötet.

Kallelse till extra årsmöte den 20 februari

Samsek kallar till extra årsmöte den 20 februari kl.15.15 i Ringius för att revidera budget och genomföra fyllnadsval. Vi är bland annat i behov av en valberedning så peppa någon eller några kompisar att söka till den positionen. Valberedningens uppgift  är att föreslå vem som ska bli kommande ordförande, vice ordförande och revisor för verksamhetsåret 2018/2019. Väl mött!

Dagordning kommer att tillkomma en vecka innan årsmötet.