Stormöte och styrelsemöte den 25e april kl 16.15 s101

Den 25e april håller Samsek stormöte och styrelsemöte kl 16.15 i sal s101. Syftet är att välja ny ordförande, vice ordförande, valberedning och ny utbildningsbevakare för Samsek. Vi vill också försöka hinna med att besluta om stipendium och Sosums stadgeändring.

Handlingar skickas senast ut 7 dagar innan mötet.

Det är väldigt viktigt att ni från föreningarna kommer på mötet och det är också viktigt att ni deltar i rekryteringen av ny personal så mycket som möjligt.

Mvh Ordföranden