”Inbjudan till Saco studentråds hearing om ett matchningslån för nyexaminerade akademiker” – Kanske något av intresse för Samseks medlemmar?

Hej medlemmar,

Följande textutdrag erhöll Samsek via ett mail från Saco studentråd. Detta kan kanske vara av intresse för våra medlemmar. Så håll till godo:

”Välkommen till hearing om Saco Studentråds förslag på matchningslån för nyexaminerade akademiker.

Saco Studentråd bjuder den 3 december 10.30 – 12.00  in till en hearing om matchningsproblematiken på svensk arbetsmarknad samt vårt förslag till lösning. Under hearingen medverkar företrädare från politiken samt företrädare för arbetsmarknadens parter. Förslaget kommer bland annat att kommenteras av Irene Wennemo , sekreterare parlamentariska socialförsäkringsutredningen, Gunnar Axén (M), Patrick Krassén, Svenskt Näringsliv och Magnus Nilsson (S-studenter).

För mer information och anmälan: gå in på: www.saco.se/anmalan

Hearingen kommer att webbsändas.”

Kallelse årsmöte den 28:e november, kl.16:15

Den 28:e november håller Samsek årsmöte kl.16:15 i sal s101. Frågor som kommer att behandlas är: revisorernas revisionsberättelse, styrelsens verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning för det gångna verksamhetsåret, styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret samt frågor till styrelsen från medlemmar.

Handlingar skickas ut senast sju (7) dagar innan årsmötet.

Vänliga hälsningar,

Tomas Olsson, Sekreterare Samsek