Kallelse stormöte (årsmöte) den 22:a maj, kl.16:15

Den 22:a maj håller Samsek stormöte (årsmöte), kl. 16:15. Lokal för ändamålet är Ringius (s101).

Ärenden som kommer att behandlas är: val av sektionens ordförande, val av sektionens vice ordförande, val av sektionens utbildningsbevakare, godkännande av firmatecknare, val av revisor, godkännande av stadgeändringar samt övriga frågor från sektionens medlemmar.

Föredragningslista och övrigt underlag kommer att skickas ut senast sju (7) dagar innan årsmötet.