Handlingar inför stormöte 24/10

Här är samtliga handlingar inför stormötet den 24/10. Mötet äger rum i Ringius i Samhällsvetarhuset kl 15.15. Hjärtligt välkomna!

Stormöte Samsek: Föredragningslista

Stormöte Samsek: B1 Protokoll

Stormöte Samsek: B1.5 Protokoll

Samsek Stormöte: B2 Verksamhetsberättelse

Stormöte Samsek: B3 Bokslut

Stormöte Samsek: B4 Revisionsberättelse

Stormöte Samsek: B5 Förslag för principer för fördelning av medel till föreningar

Stormöte Samsek: B6 Samarbetsavtal Akademikerförbundet SSR

Uppsatsstipendium

Till alla våra medlemmar som ska skriva kandidat-, magister- eller masteruppsats i höst: Glöm inte att Samsek har ett uppsatsstipendium på 5000 kr/termin som ni har möjlighet att söka! Kontakta vice@samsek.se om ni är nyfikna på detta, så får ni all information ni behöver!