Kallelse styrelsemöte 25/11

Samsek kallar till styrelsemöte den 25/11 klockan 15.15 i konferensrum Ringius. Handlingarna till mötet bifogas nedan.

Bilaga B8 (Föreläsningsutbud SSR) läggs upp på hemsidan så fort det kommit oss tillhanda.

Vi ses på måndag!

/Samseks presidium

 

Föredragningslista

B1 Protokoll Stormöte

B2 Remiss US valstadgar

B3 Remissvar US valstadgar

B4 Revidering av budget

B5 Väskprojektet

B6 Nya stadgar för Geografiska föreningen

B7a Nordpol Reviderade Stadgar

B7b Nordpol Stadgar