Utlysning av uppsatsstipendium

Samsek utlyser härmed vårterminen uppsatsstipendium. Stipendiet uppgår till 5000kr och kan gå till en eller fler stipendiater. Stipendiets syfte är att möjliggöra uppsatser som medför kostnader, uppsatser som kanske inte annars skulle ha skrivits. Stipendiet betalas ut i efterhand mot uppvisande av faktiska kostnader. Det kan t.ex. vara kostnader så som resor, inköp av datamaterial eller motsvarande som uppstår i samband med uppsatsskrivandet. Behörig att söka stipendiet är den som är medlem i Samhällsvetarsektionen, Umeå studentkår och skriver uppsats på grund eller avancerad nivå dvs. kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Så här gör du för att söka stipendiet:
Skicka in en ansökan på 1-2 sidor där du beskriver uppsatsens ämne, syfte och upplägg samt en sammanfattning av de utgifter du förväntar dig att ha i samband med ditt uppsatsskrivande. Kontaktuppgifter till dig, institution och handledare i den mån sådan har utsetts ska stå med. Sista ansökningsdatum är den 12 mars och Samsek fattar beslut om vem/vilka som ska tilldelas stipendiet på styrelsemötet den 20/3. Stipendiaterna meddelas kort därefter och pengarna betalas ut mot uppvisande av kvitton.

Skicka in ansökan till vice ordförande Nina Svensson via vice@samsek.se senas 12/3. Det är självklart fritt fram att ställa frågor!