Samseks examensceremoni

Samhällsvetarsektionen arrangerar för första gången sin årliga examensceremoni eftermiddagen den 6 juni för studenter som tar examen under vårterminen. Ceremonin är gratis och kommer äga rum i Aula Nordica, den riktar sig till studenter inom Politicies kandidatprogrammet, Statistikerprogrammet, Gastronomiprogrammet, Hotellmanagementprogrammet, Restaurangmanagementprogrammet, Turismprogrammet, Samhällsplanerarprogrammet, Kostvetarprogrammet, Programmet för Internationell kris och konflikthantering, Programmet för Digital medieproduktion, Systemvetenskapliga programmet, Samhällsvetarprogrammet, Vårdadministrativa programmet och Masterprogrammet för krishantering och fredsbyggande .

Även studenter som tar examen och läst magister/masterprogram eller fristående kurser på avancerad nivå och avancerad inom ämnena statsvetenskap, freds och konfliktstudier, genusvetenskap, ekonomisk historia, kulturgeografi, informatik, kostvetenskap och statistik är varmt välkomna!

Familj och vänner är välkomna, det finns mycket sittplatser i Aula Nordica. Ceremonin kommer att bestå av tal från kårordförande, musikunderhållning, kortare anförande från respektive programansvarige och diplomutdelning till alla studenter.

Anmälan är nu stängd, för en eventuell sen anmälan kontakta utbsam@umeastudentkar.se

En inbjudan med ytterligare information skickas ut i slutet av maj månad till de som anmält sig.

Handlingar extra styrelsemöte 2014-05-15

Härmed publiceras handlingarna till det extra styrelsemötet 2014-05-15.

Sammanträdesrummet Samvetet, Tornet plan 5 (Samhällsvetarhuset), klockan ca 17:00 eller i direkt anslutning till årsmötets slut.

Föredragningslista

Bilagor:

B1a – Protokoll – styrelsemöte – 2014-04-07

B1b – Protokoll – extra årsmöte – 2014-04-07

B4 – Avtal utbildningsbevakning

B5 – Arbetsbeskrivning utbildningsbevakare

B6 – Äskande av medel för kostnader i samband med utbildningsbevakning

B7 – Revidering av Umsys stadgar

Handlingar till sektionens årsmöte

Härmed publiceras handlingarna till sektionens årsmöte 2014-05-15, klockan 16:00 i Samvetet, Tornet plan 5 (Samhällsvetarhuset).

Föredragningslista

Bilagor:

B1 – Valberedningens förslag

B2 – Föreningarnas nomineringar till ledamöter och ersättare till sektionens styrelse

B3 – Verksamhetsplan

B4 – Preliminär budget

B5 – Principer för fördelning av verksamhetsmedel

Samhällsvetarsektionen kallar till årsmöte

Styrelsen för Samhällsvetarsektionen, Samsek kallar härmed till årsmöte. Årsmötet kommer att äga rum torsdagen 15 maj klockan 15:15 i sammanträdesrummet Samvetet (Samhällsvetarhuset, Tornet plan 5).

Årsmöteshandlingar kommer att publiceras senast 2014-05-08, (7) sju dagar innan årsmötet på samsek.se och per mail till medlemsföreningarnas styrelser.

Föreningarnas styrelser uppmanas härmed att till presidiet rapportera in nominering av (1) en ledamot till sektionens styrelse och (1) en ersättare för denne för perioden 2014-07-01 – 2015-06-30. Nomineringarna ska vara presidiet tillhanda senast 2014-05-08 per mail till ordforande@samsek.se

I direkt anslutning till årsmötets slut kommer kallas även Sektionens styrelse till ett extrainsatt styrelsemöte, samma lokal.

Enligt uppdrag

Carl Larsson, sekreterare för Samsek