Från politik till praktik – Hur går det till att jobba med jämställdhet?

6 november, kl. 12.00-13.00 i hörsal C, Lindellhallen, välkomnar Fackförbundet ST i samarbete med Samsek dig till en lunchföreläsning om vägen från politik till praktiskt i arbetet för jämställdhet.

Monica Forsman, jämställdhetsdirektör och Maria Stefansson, jämställdhetshandläggare på Länsstyrelsen föreläser om jämställdhetsarbete, mäns våld mot kvinnor samt hur deras dagliga arbete går till.

Det bjuds även på lunchmacka. Först i kvarn!

Välkomna!

Utlysning av uppsatsstipendium

Samsek utlyser härmed höstterminens uppsatsstipendium. Stipendiet uppgår till 2000kr och kan gå till en eller fler stipendiater. Stipendiets syfte är att möjliggöra uppsatser som medför kostnader, uppsatser som kanske inte annars skulle ha skrivits. Stipendiet betalas ut i efterhand mot uppvisande av faktiska kostnader. Det kan t.ex. vara kostnader kring resor, inköp av datamaterial eller motsvarande som uppstår i samband med uppsatsskrivandet. Behörig att söka stipendiet är den som är medlem i Samhällsvetarsektionen under Umeå studentkår och skriver uppsats på grund eller avancerad nivå dvs. kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Så här gör du för att söka stipendiet:
Skicka in en ansökan på 1-2 sidor där du beskriver uppsatsens ämne, syfte och upplägg samt en sammanfattning av de utgifter du förväntar dig att ha i samband med ditt uppsatsskrivande. Kontaktuppgifter till dig, institution och handledare i den mån sådan har utsetts ska stå med. Sista ansökningsdatum är den 24 oktober 2014. Vem/vilka som tilldelas stipendiet beslutas om på Samseks styrelsemöte strax efter sista ansökningsdag. Stipendiaten meddelas därefter och pengarna betalas ut mot uppvisande av kvitton.

Skicka in ansökan till vice ordförande Alexandra Eriksson via vice@samsek.se senas 24/10. Det är självklart fritt fram att ställa frågor!