Samseks uppsatsstipendium

Samsek utlyser härmed Höstterminens uppsatsstipendium.

Stipendiet uppgår till 2000kr och kan gå till en eller fler stipendiater. Stipendiets syfte är att möjliggöra uppsatser som medför kostnader, uppsatser som kanske inte annars skulle ha skrivits. Stipendiet betalas ut i efterhand mot uppvisande av faktiska kostnader. Det kan t.ex. vara kostnader kring resor, inköp av datamaterial eller motsvarande som uppstår i samband med uppsatsskrivandet. Huvudsakliga syftet med det man söker stipendium för ska vara direkt kopplat till uppsatsen.

Behörig att söka stipendiet är den som är medlem i Samhällsvetarsektionen under Umeå studentkår och skriver uppsats på grund eller avancerad nivå, dvs. kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Så här gör du för att söka stipendiet:
Skicka in en ansökan på 1-2 sidor där du beskriver uppsatsens ämne, syfte och upplägg samt en sammanfattning av de utgifter du förväntar dig att ha i samband med ditt uppsatsskrivande. Kontaktuppgifter till dig, institution och handledare i den mån sådan har utsetts ska stå med. Sista ansökningsdatum är den 30 september 2015. Vem/vilka som tilldelas stipendiet beslutas om på Samseks styrelsemöte strax efter sista ansökningsdag. Stipendiaten meddelas därefter och pengarna betalas ut mot uppvisande av kvitton.

Skicka in ansökan till ordförande Pontus Neander via ordforande@samsek.se, senast 30/9. Det är självklart fritt fram att ställa frågor!