Kallelse extra stormöte

Härmed kallar Samseks styrelse till extra stormöte den 17 februari, 16:00, i Ringius.

Till stormötet har alla medlemmar i Samsek rätt att lämna in motioner eller frågor till styrelsen. Eventuella motioner och/eller frågor mailas till ordforande@samsek.se senast 12:00 fjorton (14) dagar före stormötet, alltså senast 12:00 den 3 februari.
Alla medlemmar i Samsek har rätt att närvara på mötet. Vi bjuder på fika!

Välkomna
/Styrelsen