Dags att söka till ordförande och vice ordförande i Samsek!

Nu är det dags att söka till ordförande och vice ordförande i Samseks nya styrelse för det kommande verksamhetsåret (juni 2016 – juni 2017). Tillsammans med kassör och studentombud är ordförande och vice ordförande de högst ansvariga för vad som sker i de olika föreningarna under det verksamhetsår de är valda. Som ordförande eller vice ordförande ger du stöd, coachning och utvecklingsmöjligheter till de sju kårföreningar som är verksamma i Samsek. För båda uppdragen utgår ett arvode som betalas ut som klumpsumma efter verksamhetsårets slut.

Som ordförande i Samsek innebär det bland annat att du leder styrelsemötena, deltar vid kårstyrelsesammanträden, deltar vid sektionsråd samt bevakar de olika sektionsmedlemmarnas intressen tillsammans med vice ordförande.

Som vice ordförande i Samsek innebär det bland annat att du leder styrelsemöten samt deltar vid kårstyrelsesammanträden då ordförande inte har möjlighet att medverka vid dessa två sammanträden. Du deltar vid sektionsråd och vid samhällsvetarhusets husråd. Du ansvar också för de sociala medier där Samsek är aktiv samt ansvarar för att en examensceremoni äger rum för Samseks studenter.

Vid intresse, skicka din nominering till val@samsek.se senast den 30/4. Motivera kortfattat varför du vill ingå i Samseks styrelse och till vilket uppdrag.

För en mer utförlig beskrivning av vad de olika posterna innebär klicka på länken nedan.

Uppdragsbeskrivning ordförande och vice ordförande – antagen 2015-05-04