Om Samsek

Hej!

Samsek, Samhällsvetarsektionen vid Umeå universitet, tillhör Umeå Studentkår och har sex kårföreningar. Samsek är kårsektionen för studerande vid institutionen för kostvetenskap, statsvetenskap, geografi och ekonomisk historia, socialt arbete, Restauranghögskolan samt studenter vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS). Dessutom studerande vid institutionen för informatik som ej läser BIT-programmet och studerande vid Handelshögskolans enheter för statistik som ej läser inom Civilekonomprogrammen eller fristående kurser vid nationalekonomi.

Samseks uppgift är att förvalta, organisera och förbättra kommunikationen mellan oss och våra föreningar. Vår kärnverksamhet är att genom vårt studentombud se över studenternas utbildningskvalitet och studiemiljö samt att finnas som stöd för våra studenter.

Samseks presidial består för närvarande av ordförande Erik Arvidsson, vice ordförande Lovisa Svensson, kassör Balder Bergström och studentombud Nelly Fernström.

Utöver dessa har Samsek en styrelse som består av  två (2) ledamöter från varje kårförening.

 

1175074_655945097767982_1567525530_n

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Current month ye@r day *