Om Samsek

Hej!

Samsek, Samhällsvetarsektionen vid Umeå universitet, tillhör Umeå Studentkår och har sex kårföreningar.

Samseks uppgift är att förvalta, organisera och förbättra kommunikationen mellan oss och våra föreningar. Vår kärnverksamhet är att genom vårt studentombud se över studenternas utbildningskvalitet och studiemiljö samt att finnas som stöd för våra studenter.

Samseks presidial består för närvarande av ordförande Fredrik Perdahl, kassör Balder Bergström och studentombud Lovisa Svensson.

Utöver dessa har Samsek en styrelse som består av  två (2) ledamöter från varje kårförening.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Current month ye@r day *