Om Samsek

Hej!

Samsek, Samhällsvetarsektionen vid Umeå universitet, tillhör Umeå Studentkår och har sex kårföreningar.

Samseks uppgift är att förvalta, organisera och förbättra kommunikationen mellan oss och våra föreningar. Vår kärnverksamhet är att genom vårt studentombud se över studenternas utbildningskvalitet och studiemiljö samt att finnas som stöd för våra studenter.

Samseks presidial består för närvarande av ordförande Fredrik Perdahl samt kassör och sekreterare Lovisa Svensson. Lovisa Svensson är också studentombud för Samsek och Juridiska föreningen.

Utöver dessa har Samsek en styrelse som består av ledamöter från varje kårförening.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Current month ye@r day *