Dags att söka till ordförande och vice ordförande i Samsek!

Nu är det dags att söka till ordförande och vice ordförande i Samseks nya styrelse för det kommande verksamhetsåret (juni 2016 – juni 2017). Tillsammans med kassör och studentombud är ordförande och vice ordförande de högst ansvariga för vad som sker i de olika föreningarna under det verksamhetsår de är valda. Som ordförande eller vice ordförande ger du stöd, coachning och utvecklingsmöjligheter till de sju kårföreningar som är verksamma i Samsek. För båda uppdragen utgår ett arvode som betalas ut som klumpsumma efter verksamhetsårets slut.

Som ordförande i Samsek innebär det bland annat att du leder styrelsemötena, deltar vid kårstyrelsesammanträden, deltar vid sektionsråd samt bevakar de olika sektionsmedlemmarnas intressen tillsammans med vice ordförande.

Som vice ordförande i Samsek innebär det bland annat att du leder styrelsemöten samt deltar vid kårstyrelsesammanträden då ordförande inte har möjlighet att medverka vid dessa två sammanträden. Du deltar vid sektionsråd och vid samhällsvetarhusets husråd. Du ansvar också för de sociala medier där Samsek är aktiv samt ansvarar för att en examensceremoni äger rum för Samseks studenter.

Vid intresse, skicka din nominering till val@samsek.se senast den 30/4. Motivera kortfattat varför du vill ingå i Samseks styrelse och till vilket uppdrag.

För en mer utförlig beskrivning av vad de olika posterna innebär klicka på länken nedan.

Uppdragsbeskrivning ordförande och vice ordförande – antagen 2015-05-04

Kallelse extra stormöte

Härmed kallar Samseks styrelse till extra stormöte den 17 februari, 16:00, i Ringius.

Till stormötet har alla medlemmar i Samsek rätt att lämna in motioner eller frågor till styrelsen. Eventuella motioner och/eller frågor mailas till ordforande@samsek.se senast 12:00 fjorton (14) dagar före stormötet, alltså senast 12:00 den 3 februari.
Alla medlemmar i Samsek har rätt att närvara på mötet. Vi bjuder på fika!

Välkomna
/Styrelsen

Uppsatsstipendium

Samsek utlyser härmed vårterminens uppsatsstipendium.

Stipendiet uppgår till 3000kr och kan gå till en eller fler stipendiater. Stipendiets syfte är att möjliggöra uppsatser som medför kostnader, uppsatser som kanske inte annars skulle ha skrivits. Stipendiet betalas ut i efterhand mot uppvisande av faktiska kostnader. Det kan t.ex. vara kostnader kring resor, inköp av datamaterial eller motsvarande som uppstår i samband med uppsatsskrivandet. Huvudsakliga syftet med det man söker stipendium för ska vara direkt kopplat till uppsatsen.

Behörig att söka stipendiet är den som är medlem i Samhällsvetarsektionen under Umeå studentkår och skriver uppsats på grund eller avancerad nivå, dvs. kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Så här gör du för att söka stipendiet:
Skicka in en ansökan på 1-2 sidor där du beskriver uppsatsens ämne, syfte och upplägg samt en sammanfattning av de utgifter du förväntar dig att ha i samband med ditt uppsatsskrivande. Kontaktuppgifter till dig, institution och handledare i den mån sådan har utsetts ska stå med. Sista ansökningsdatum är den 5 februari 2015. Vem/vilka som tilldelas stipendiet beslutas om på Samseks styrelsemöte strax efter sista ansökningsdag. Stipendiaten meddelas därefter och pengarna betalas ut mot uppvisande av kvitton.

Skicka in ansökan till ordförande Pontus Neander via ordforande@samsek.se, senast 5/2. Det är självklart fritt fram att ställa frågor!