Protokoll: Styrelsemöte den 11 april

Den 14 mars hade Samseks styrelse möte. Nu finns mötesprotokollet tillgängligt på “Dokument” > “Protokoll 2016/2017”

Väl mött!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Current month ye@r day *