Protokoll: Styrelsemöte den 9 maj

Den 9 maj hade Samseks styrelse möte. Nu finns mötesprotokollet tillgängligt på “Dokument” > “Protokoll 2016/2017”

Väl mött!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Current month ye@r day *