Hem

Om SAMSEK


Samsek, Samhällsvetarsektionen vid Umeå universitet, tillhör Umeå Studentkår och har fem kårföreningar. Samsek är kårsektionen för studerande vid institutionen för statsvetenskap, geografi och ekonomisk historia, socialt arbetekost-och måltidvetenskap samt studenter vid Umeå centrum för genusstudier. Dessutom studerande vid institutionen för informatik som ej läser BIT-programmet och studerande vid Handelshögskolans enheter för statistik som ej läser inom Civilekonomprogrammen eller fristående kurser vid nationalekonomi.


Samseks uppgift är att förvalta, organisera och förbättra kommunikationen mellan oss och våra föreningar. Vår kärnverksamhet är att genom vårt studentombud se över studenternas utbildningskvalitet och studiemiljö samt att finnas som stöd för våra studenter.


SAMSEK är en av totalt sju kårsektioner (Betsek, Doksek, Humsek, HHus, JF, Umpe och Samsek) i Umeå Studentkår. Mer information om de andra kårsektionerna hittar du på Umeå Studentkårs hemsida

SAMSEK - Samhällsvetarsektionen


Vi sammarbetar med följande

Fackförbundet ST


Fackförbundet ST förbereder dig som student på en karriär i staten. Vi är experter på jobbmöjligheterna inom statlig sektor och kan hjälpa dig att hitta ditt drömjobb och att få koll på arbetsvillkoren.


Läs mer

Fackförbundet ST


Fackförbundet ST förbereder dig som student på en karriär i staten. Vi är experter på jobbmöjligheterna inom statlig sektor och kan hjälpa dig att hitta ditt drömjobb och att få koll på arbetsvillkoren.

Läs mer

Umeå Universitet


Umeå universitet är ett av landets

största universitet.
Här studerar 30 tusen studenter
och lite fler än 4 tusen personer jobbar här.
De jobbar som exempelvis lärare och forskare.


Läs mer